Een wereld voor nazaten

22 mrt, 07:46 Column Vanaf de Wal
Jos Huibers
Afbeelding

Het kleinkind is er nog niet eens, maar toch kijk je ongemerkt weer wat anders naar de wereld, waarin hij straks gaat opgroeien. En vermits de wereld toch hoofdzakelijk bestaat uit de directe leefomgeving en een kleine reeks vakantieadressen, valt de blik toch vooreerst, hernieuwd kritisch en bezorgd op Gorinchem. Vakantieadressen zijn immers verder dan ooit. Deugt zijn beloofde geboortegrond eigenlijk wel, is het een goede plek om geboren en getogen te worden?

Ik heb derhalve voor hem en voor u de Gorcumse verkiezingsuitslag vlijtig en grondig bestudeerd. Welnu, zo stel ik u gerust, Gorcum blijkt nog steeds zo gemiddeld als gemiddeld maar kan zijn: sedert jaar en dag is Gorinchem een van de drie Nederlandse gemeentes, waar de politieke keuzes het meest naadloos in de pas lopen met de landelijke. In Gorinchem wonen veel mensen die het prettig vinden o..

PREMIUM
Afbeelding
Politiek D66 teleurgesteld dat Gorinchem geen crisisnoodopvang wil
PREMIUM
Afbeelding
Column Plakken en knippen
PREMIUM
Afbeelding
Wonen Marije Buursink van Poort6 wil liefdevolle huisvader zijn
PREMIUM
Afbeelding
Maatschappelijk Reclassering zoekt vrijwilligers voor begeleiding zedendaders
PREMIUM
Afbeelding
Zakelijk Frank Plattel komt overal binnen, maar mét toestemming
PREMIUM
Afbeelding
Zorg Onvoldoende voor gedwongen jeugdhulp in Zuid-Holland-Zuid