Afbeelding
Pete Pinforth (Pixabay)

Ook voor 2022 tegemoetkoming in kosten controle coronatoegangsbewijs in Gorinchem

4 april 2022 om 10:09 Corona Dossier coronavirus

GORINCHEM Ondernemers, verenigingen en organisatoren die aan het begin van dit jaar verplicht moesten werken met een corona toegangsbewijs (CTB) worden vergoed in de extra kosten die ze voor de controle maakten. De regeling komt ondernemers en organisaties hiermee tegemoet in de gemaakte kosten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om evenementen en andere publieksactiviteiten, horecaondernemingen, (sport)wedstrijden en -activiteiten, en culturele activiteiten waarvoor het toegangsbewijs verplicht was.

Vorig jaar september besloot het kabinet een extra uitkering te verlenen voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht op het coronatoegangsbewijs. Ondernemers en organisatoren waren zelf verantwoordelijk voor de controle. Voor de gemaakte kosten in 2021 werd deze regeling al geopend en werden kosten uitgekeerd. Voor de kosten die gemaakt zijn vanaf januari tot en met 26 maart is nu opnieuw een regeling opengesteld. 

WELKE KOSTEN WORDEN VERGOED Tot 25 februari was een van de coronamaatregelen controle op het coronatoegangsbewijs. En tot 23 maart was 1G actief. Ondernemers, verenigingen en organisatoren kunnen in aanmerking komen voor compensatie van kosten voor materiaal en personeel die ze extra maakten voor de controle op het CTB van 1 januari tot en met 26 maart. Zij moeten deze kosten met een factuur of loonstrook aantonen. De hoogte van de tegemoetkoming is maximaal € 5.000,- per aanvrager. Dit is afhankelijk van het aantal aanvragers en kan dus ook minder zijn. In totaal is er een bedrag van 122 duizend euro beschikbaar.

AANVRAGEN Vanaf 4 tot en met 17 april kunnen Gorcumse ondernemers, verenigingen en organisatoren een aanvraag indienen via een formulier op de website van de gemeente.

advertentie
advertentie