Prinses Beatrix tijdens Koninginnedag 2007 in Woudrichem
Prinses Beatrix tijdens Koninginnedag 2007 in Woudrichem Hannie Visser-Kieboom

Prinses Beatrix te gast bij viering 111 jarig jubileum van Bond Heemschut in Woudrichem

Historie

WOUDRICHEM Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden is zaterdagochtend 14 mei te gast bij de jubileumbijeenkomst van de 111-jarige Erfgoedvereniging Heemschut in de Martinuskerk in Woudrichem. Prinses Beatrix is beschermvrouwe van Erfgoedvereniging Heemschut.

De bijeenkomst wordt gehouden in de Martinuskerk. De datum 14 mei is niet zonder betekenis, op die dag in 1971 gaf Prins Claus het startsein voor de restauratie van vesting Woudrichem, een project dat werd gestart op initiatief van de Bond Heemschut. Ter gelegenheid van zijn 60-jarig bestaan, in 1971, besloot Heemschut zich niet te beperken tot een huis, kerk of straat, maar een gehele woon- en leefgemeenschap te adopteren, om zo door herstel, renovatie, restauratie en passende nieuwbouw, een waardevol, historisch stadsgezicht zijn karakter terug te geven. Er kon maar één gemeente worden gekozen en dat werd vestingstad Woudrichem met historische vestinggordel, zesendertig beschermde monumenten en vele interessante woningen. Prinses Beatrix vierde in 2007 Koninginnedag in de vesting Woudrichem. 

Sinds 1911 zet Erfgoedvereniging Heemschut zich in voor het behoud van cultureel erfgoed. Dat doet de vereniging onder meer via haar provinciale commissies en thematische werkgroepen en door de inzet van vrijwilligers en haar ruim 5000 leden.Tijdens de jubileumbijeenkomst wordt stilgestaan bij het werk van de vereniging in het verleden en in de toekomst. Ook wordt ingegaan op de samenwerking van particulieren en overheid bij erfgoedbehoud. De bijeenkomst wordt afgesloten met de uitreiking van de Ton Kootpenning. Deze penning is voor personen die zich bijzonder hebben ingezet voor behoud en bescherming van monumenten in Nederland. De Bond Heemschut viert zaterdag 14 mei haar 111 jarig jubileum in het vestingstadje Woudrichem. Omdat vanwege de coronapandemie de viering van het 110-jarig jubileum geen doorgang kon vinden vieren zij dit jaar het 111-jarig jubileum.

Tijdens de bijeenkomst in Woudrichem geeft cultuurhistoricus dr. Marinke Steenhuis een lezing over ‘Erfgoed in context. Wederkerigheid tussen private en publieke erfgoedzorg’. Tijdens de jubileumbijeenkomst wordt ook de Ton Kootpenning uitgereikt aan een persoon met uitzonderlijke verdiensten in het erfgoedveld. Het officiële programma is van 11:00-12:00 uur. In de middag vinden stadswandelingen plaats onder begeleiding van lokale gidsen.

advertentie