Afbeelding
Wikikids

Vragen SP over uitbreidingsplannen Defensie

1 maart 2024 om 13:07 Lokaal Deel je nieuws

Via het AD kwam de SP-fractie op de hoogte van uitbreidingsplannen van het Ministerie van Defensie. Het gaat daarbij om extra oefenterreinen, laagvliegen met helikopters, logistieke knooppunten en opslagplaatsen voor munitie, onder andere in de Krimpenerwaard. De SP maakt zich – net als de bewoners daar – zorgen over de mogelijke gevolgen voor mens, dier en natuur. Ook kunnen de plannen bijten met diverse Provinciale ruimtelijke opgaven. Statenlid Frank-Johan Hoogendam heeft hierover vragen ingediend bij het Provinciebestuur.

De zoektocht naar extra ruimte komt voort uit het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie van het Rijk (NPRD), maar waar die ruimte uiteindelijk wordt gevonden is nog onduidelijk. Hoogendam hierover: “Allereerst is het natuurlijk bijzonder dat we als Staten uit de krant moeten vernemen dat dit op stapel staat. In de Provincie Utrecht heeft het Provinciebestuur er een brief met bijlagen aan gewijd, maar hier is het tot nu toe stil. Wij willen weten wat er in het vat zit, wat de mogelijke gevolgen zijn en daar met de Gedeputeerde over kunnen spreken.”

De SP snapt de onrust die in de Krimpenerwaard is ontstaan na de publicatie in het AD. “Natuurlijk gaat die uitbreiding iets betekenen voor de omgeving. Vlieglawaai, verstoring van flora en fauna, extra verkeersbewegingen, om maar wat te noemen. En naar wij begrijpen gaat het in Zuid-Holland het niet alleen om de Krimpenerwaard. Hoog tijd dus voor de juiste informatie”, zegt Hoogendam.

Ook op andere gebieden zullen de plannen mogelijk impact hebben. “Er zijn in Zuid-Holland allerlei ruimtelijke ambities, zoals energieopwekking, woningbouw, uitbreiding en bescherming van natuur. Als die in het geding komen, dan zijn Provinciale Staten aan zet om daar wat van te vinden. Het Utrechtse Provinciebestuur heeft een kritische zienswijze ingediend bij het Ministerie. Waar blijft de reactie van Zuid-Holland?”, vraagt Hoogendam zich af.


Lees hier de vragen van de SP. Het Provinciebestuur moet binnen een week of vier de antwoorden aanleveren.

advertentie
advertentie