Nora Köster
Nora Köster Familiearchief Köster
In memoriam

Nora Köster - Constandse: betrokken en geïnteresseerd tot het laatst

Mensen

BUNNIK De oorspronkelijk uit Gorinchem afkomstige Nora Köster - Constandse overleed op 26 juli 2021 op 88-jarige leeftijd. Köster was raadslid en wethouder in de gemeente Bunnik in de jaren zeventig en tachtig. Ze speelde een belangrijke rol bij het behoud van de molen in Werkhoven, werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en bleef tot het einde aan toe actief in de buurt waar ze woonde, de Engboogerd in Bunnik.

door Lia van der Heijden

Köster werd geboren in 1932 in Gorinchem. In de oorlog verhuisde zij naar Huis ter Heide en ging in Zeist naar school. Zij volgde de vijfjarige HBS, maar was een jonge leerling waardoor zij nog niet aan haar studie kon beginnen. Zij deed een tussenjaar bij Schoevers en rondde deze opleiding met goed gevolg af. Van deze secretaresse opleiding heeft zij haar leven lang plezier gehad; zij kon enorm snel typen en leerde ook steno. Na haar Schoevers opleiding begon ze aan haar opleiding tropische landbouw aan de Hogeschool van Wageningen. Haar vader had veel in Indië gewerkt en door zijn verhalen werd haar interesse gewekt voor de tropische landbouw. Later raakte zij meer geïnteresseerd in de economische kant van de studie en studeerde af als landbouweconoom. 

Nora Köster leerde haar man Maarten kennen op de verlovingsreceptie van de broer van Maarten met de zus van Nora. Het huwelijk van broer en zus verliep niet goed, het huwelijk van Maarten en Nora echter wel, zij hadden plannen om in oktober van dit jaar hun 60-jarig huwelijk te vieren. Naast haar drukke werkzame leven en het opvoeden van haar drie kinderen besteedde Nora veel tijd aan vrijwilligerswerk. Zij was secretaresse voor de Plattelandsvrouwen tot haar verhuizing naar Zwolle en deed daarna nog jarenlang vrijwilligerswerk in de eindredactie van het blad van de vereniging. 

VOORKEURSSTEMMEN Oudere inwoners van Bunnik kennen Köster voornamelijk uit haar tijd in de lokale politiek. Nora Köster werd in 1970 met 49 voorkeursstemmen in de raad gekozen. In 1974 werd zij herkozen, met maar liefst 1176 voorkeursstemmen. In 1978 werd zij wethouder van Openbare Werken waaronder aanleg en het beheer van rioleringen vielen, bouw en woningtoezicht, onderhoud van woningen en de Nutsvoorzieningen. Nora werkte als wethouder samen met burgemeester Steegmans tot 1982.

Köster was een bezige bij, organiseerde St. Maarten optochten, kinderspelen en activiteiten tijdens Koninginnedag. Ook was ze PROBUS lid en beschermvrouwe van de Hout Vrienden Club LIGNUM. Samen met VVD-collega Johan van Impelen en molenaar De Waard stond ze aan de wieg van de Stichting tot behoud van de Werkhovense molen. Zij toonden het belang van het behoud van deze molen en wisten binnen twee jaar het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Als teken van respect voor al haar werk en inzet voor de molen werd het monument na het overlijden van Nora in ruststand gezet. Als waardering voor haar vrijwilligerswerk werd zij jaren geleden al onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

PUZZELS Hoe is het mogelijk dat iemand naast alle bovenstaande werkzaamheden nog tijd vindt voor hobby’s? Nora had vele bijzondere hobby’s. In het Bunniks Nieuws werd in 2019 een artikel gewijd aan haar hobby legkaarten. Legkaarten werden gemaakt om het leren van aardrijkskunde te vergemakkelijken. Al in 1816 verschijnen er kaarten van het Koninkrijk der Nederlanden die tot een puzzel worden verzaagd. In musea in Nederland worden veel van deze puzzels bewaard. Gaandeweg stapte men over van educatieve puzzels op onderwerpen uit het dagelijks leven: de recreatieve puzzels. De puzzel werd populair en gebruikt ter ontspanning. 

Nora vertelde dat je vroeger een “puzzelkring” had. De kring bestond uit twaalf mensen. De puzzels werden met de hand gezaagd, rondgestuurd en verpakt in handgemaakte katoenen zakjes. Je mocht de puzzel één maand lenen en stuurde hem dan naar de volgende deelnemer. Aan het eind van het jaar mocht je de puzzel houden. Van deze unieke puzzels verzamelde Nora maar liefst 400 stuks. 

REIZEN Een andere hobby was reizen. Door haar man Maarten maakte zij kennis met Scandinavië waarvoor zij beiden een grote liefde opvatten. De prachtige foto’s aan de muur getuigen van de vele reizen die zij naar Zweden, IJsland en Finland maakten. Na enkele jaren kamperen in Scandinavië merkte Nora dat de leeftijd ging meespelen bij het verblijven onder primitieve omstandigheden en zij maakte daarna samen met haar dochter een comfortabelere reis naar IJsland. Door haar brede belangstelling trok ze de wereld in en reisde onder meer naar Zuid-Afrika en Namibië, ze genoot van de wildparken en de prachtige natuur. 

Nora was een actieve, betrokken vrouw, die volop in het leven stond en tot op hoge leeftijd alle ontwikkelingen om haar heen volgde. Ze wist tot in details alles over haar kinderen en kleinkinderen te vertellen, maar volgde ook nauwlettend de politiek, stimuleerde de mensen om haar heen en schonk iedereen aandacht. In kleiner verband probeerde ze in de wijk waar ze woonde, de Engboogerd, het contact tussen buren tot stand te brengen en leverde ook hier een actieve bijdrage aan. Velen in Bunnik zullen haar missen.

advertentie