Het parcours door Sleeuwijk en Oudendijk
Het parcours door Sleeuwijk en Oudendijk Vestingloop

SGP maakt bezwaar tegen Gorinchemse Vestingloop op zondag door gemeente Altena

28 februari 2024 om 11:42 Politiek

GORINCHEM SGP raadslid Theo Meijboom uit Werkendam maakt bezwaar tegen de Vestingloop op zondag 3 maart in Gorinchem. Het parcours van de halve marathon voert de atleten op zondag door de dorpen Sleeuwijk en Oudendijk in de gemeente Altena. De SGP vindt het lastig uit leggen aan verenigingen in Altena die wel de zondagsrust respecteren en geen evenementen op zondag organiseren, als de gemeente verenigingen van elders wel toestemming geeft. 

De vragen van de SGP aan de gemeente dateren van 24 februari, maar zijn inmiddels ook al beantwoord. De gemeente Altena kreeg 19 januari het verzoek van de gemeente Gorinchem om als onderdeel van de evenementenvergunning voor de vestingloop een verklaring van geen bezwaar af te geven. Het college laat op vragen van de SGP weten dat het om een evenement gaat met start en finish in Gorinchem. Bij  het verstrekken van een verklaring van geen bezwaar is geen bezwaartermijn van toepassing. De gemeente heeft wel gekeken naar het tijdstip van het evenement, volgens de beleidsregels evenementen in Altena is het verboden om voor 13.00 uur een evenement te houden. Voor het evenement wordt geen personeel ingezet van de gemeente Altena. Mogelijk dat de dienstdoende BOA’s een kijkje gaan nemen langs het parcours. 

Het college reageert ook op de stelling van de SGP in haar brief, dat ‘het vergunnen van een dergelijk evenement op de zondag aan een Gorcumse vereniging maakt het voor verenigingen uit Altena die het protestants-christelijke karakter van ons dorp willen respecteren (anders dan vanwege het christelijk principe) lastig om uit te leggen aan hun leden waarom zij dat niet doen’.  De gemeente Altena laat weten dat gekeken is naar de impact van de vestingloop op het gebied, maar volgens haar is geen risico op geluidshinder en is alleen sprake van een lichte belasting voor de omgeving. Zo is het parcours om de dorpen Sleeuwijk en Oudendijk uitgezet.

De reden dat het parcours voor de Vestingloop niet aan de Gorinchemse zijde wordt uitgezet heeft te maken met de dijkverzwaring tussen Gorinchem en Waardenburg, een deel van de dijk daar is nog steeds afgesloten. De Vestingloop gaat daarom over de Merwedebrug. Naast de halve marathon geldt dat ook voor de afstand van tien kilometer.  

advertentie
advertentie