Afbeelding
Stad Gorinchem

‘Gorinchem Stad van Tolerantie’ en ‘Gorinchem Duurzaam’

Politiek

GORINCHEM De gemeenteraad van Gorinchem heeft besloten de zogenaamde Global Goals te koppelen aan het gemeentelijk beleid en beter zichtbaar te maken op lokaal niveau. Dit wordt gerealiseerd door de Global Goals te verbinden met de beleidsthema’s ‘Gorinchem Stad van Tolerantie’ en ‘Gorinchem Duurzaam’. Vanuit de gedachte ‘think global, act local’ kijkt de gemeente wat zij lokaal kan doen om een bijdrage te leveren aan de mondiale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

In 2015 hebben 193 wereldleiders zich verbonden aan 17 doelen om wereldwijd bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Tussen nu en 2030 richten zij zich onder andere op het uitbannen van wereldwijde armoede en ongelijkheid, het tegengaan van klimaatverandering en het creëren van een welvarend en vreedzaam bestaan voor iedereen. Doelen dus om van de wereld een betere plek te maken in 2030. 

De Global Goals kunnen niet behaald worden zonder inzet van gemeenten en zijn ook in Gorinchem al sinds 2010 onderdeel van het lokale beleid. De afgelopen jaren is in Gorinchem vooral veel aandacht gericht op activiteiten die samenhangen met onderwijs, schoon water, sanitair en duurzame steden. Ook zijn mensenrechten speerpunt van beleid geweest, waar met name via de medewerking in de stedenband Dordrecht-Bamenda diverse activiteiten voor zijn georganiseerd.

GORCUMSE WERKWIJZE Door de Global Goals nu te koppelen aan de thema’s ‘Gorinchem Stad van Tolerantie’ en ‘Gorinchem Duurzaam’, wordt de lokale zichtbaarheid ervan extra versterkt. Wethouder Eelke Kraaijeveld: ,,Deze lokale vertaling van de Global Goals naar een Gorcumse werkwijze is belangrijk, omdat we juist nu kansen zien om duurzaamheid te verbinden met het sociaal domein. Hierdoor kunnen we nog meer integraal werken. De Goals raken alles wat we al doen, maar nu verzekeren we ons ervan dat ze extra focus krijgen en zichtbaar worden.”

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
advertentie