De PvdA kandidaten voor de gemeenteraad
De PvdA kandidaten voor de gemeenteraad PvdA

PvdA raadslid Jack Oostrum noemt formatiebesprekingen ‘gedoe’

Politiek

GORINCHEM De PvdA fractie maakt zich zorgen over het lopende formatieproces en de invloed die dat heeft op de onderlinge verhoudingen.  Door de huidige procesgang staat het streven naar een nieuwe bestuurscultuur onder grote spanning, zo stelt PvdA raadslid Jack Oostrum in een ingezonden reactie. 

,,Een onduidelijke opdracht, wethouders die worden gepresenteerd voordat er zelfs maar sprake is van een coalitieprogramma en een duidingsdebat dat weer wordt opgeschort. Dit alles geeft niet het vertrouwen dat het proces loopt zoals het zou moeten en is zeker niet zoals voorafgaand aan de verkiezingen is afgesproken met alle lijsttrekkers”.  Volgens de PvdA zou op basis van een informatieproces waarbij alle partijen worden betrokken een formatieproces worden gestart om te komen tot een inhoudelijk programma voor de stad én in samenspraak met de stad. ,,Dat zou moeten leiden tot samenwerking in een sterk stadsbestuur dat de uitdagingen aankan. Er bereiken ons inmiddels diverse signalen vanuit de stad en de omgeving, waarin zorgen worden uitgesproken over de huidige ontwikkelingen. Daarom roept de PvdA op om weer terug te gaan naar een informatieproces, waarbij partijen gelegenheid krijgen aan te geven hoe zij de toekomst van de stad zien en met welke partijen zij een mogelijke samenwerking zien. Beter ten halve gekeerd.”

De PvdA wil - mede gesteund door een sterke verkiezingsuitslag - graag doorbouwen aan de stad en wil ook verantwoordelijkheid nemen voor een nieuw en samenwerkingsgezind stadsbestuur. ,,Daarbij zien we mogelijkheden voor een solide coalitie met een raadsbreed programma op een aantal belangrijke maatschappelijke vraagstukken, zoals het sociaal domein, de woningbouwopgave en energietransitie. Hierin weten we ons inmiddels gesteund door meerdere politieke partijen en het voorstel van een extra informatieproces willen we dan ook inbrengen bij de raadsbespreking die voor woensdagavond is geagendeerd. Vanuit een constructieve houding en in het belang van een gedegen stadsbestuur willen deze opening dan ook bieden.”

advertentie