De raad stemde in met meer geld voor mantelzorg in 2022
De raad stemde in met meer geld voor mantelzorg in 2022 Gemeente Gorinchem

D66 en CU/SGP willen meer ondersteuning voor mantelzorgers

Politiek

[GORINCHEM] De 49.000 euro die de gemeente Gorinchem in 2021 niet heeft uitgegeven aan activiteiten voor mantelzorgers vanwege de coronapandemie, moet in 2022 alsnog besteed worden. In de jaarrekening 2021 werd het geld teruggestort in de algemene reserve sociaal domein, maar daar staken D66 en CU/SGP een stokje voor. SP raadslid Eva Dansen was de enige die tegen dit voorstel stemde. 

Wethouder Eelke Kraaijeveld liet aanvankelijk weten dat de 49.000 euro in 2022 niet nodig was, omdat er voldoende budget was voor ondersteuning van mantelzorgers in 2022. Meer activiteiten leidde volgens hem ook tot meer ambtelijke capaciteit. Net als D66 hield Maarten de Pagter (SGP/CU) een pleidooi om het geld wel te besteden. ,,Wij willen een extra impuls geven om de mantelzorgers op te zoeken.” Tekir noemde het voorbeeld van respijtzorg. ,,in coronatijd heb ik met een oudere mevrouw gesproken die al heel lang mantelzorg verleende aan haar partner en al zo lang heel graag op vakantie wilde kunnen. Respijtzorg kan dan een oplossing zijn, maar was van zo korte duur met beperkingen en kwam het niet uit. Dat heeft me heel erg geraakt.”  Juist dat soort ondersteuningsaspecten met net iets meer ruimte om mantelzorgen te ontlasten ziet D66 graag bekostigd worden van de 49.000 euro extra voor 2022. Uiteindelijk stemde de raad met uitzondering van de SP in met het extra geld voor de mantelzorgondersteuning

.

advertentie
advertentie