door Mirjam de Swart

,,Een aantal jongeren komen zeer herkenbaar in beeld. Wij hebben er voor gekozen om deze leerlingen te schorsen, omdat we niet weten hoe medeleerlingen op hen gaan reageren als ze op school verschijnen. Het is dus eerder bedoeld als bescherming van deze herkenbare leerlingen dan als straf", laat CVO-AV-bestuurder Henri van Breugel weten. 

Wettelijk gezien kunnen de leerlingen maximaal 5 dagen geschorst worden. Ze mogen dan geen normale lessen volgen, maar krijgen vaak wel werk mee naar huis. Schorsen betekent niet dat leerlingen vrij zijn van school. Een leerling langer dan vijf dagen schorsen is alleen mogelijk na toestemming van Inspectie van het Onderwijs. Het is niet noodzakelijk om een schorsing mondeling aan iemand mee te delen. De school moet de ouders en de leerling schriftelijk op de hoogte brengen. In de brief van de school staat waarom de leerling is geschorst en voor hoe lang. Ook staat in de brief hoe de ouders of de leerling bezwaar kunnen maken tegen het besluit.

SCHORSING GEEFT RUST Van Breugel benadrukt dat de leerlingen die nu geschorst zijn niet automatisch dezelfde leerlingen zijn die op het verdachtenlijstje van de politie staan. ,,In het geval van de schorsing gaat het om leerlingen die duidelijk in herkenbaar in beeld komen. Het is niet aan ons om te beoordelen of iemand schuldig is of niet, dat laten wij aan de politie over. De schorsing geeft ons een stukje rust. Het geeft ons de kans om alles helder in kaart te krijgen en om het onderzoek van de politie af te wachten. We weten niet hoe jongeren op elkaar gaan reageren. Op deze manier creëren we een veilige schoolomgeving voor iedereen."

Ook Van Breugel is geschokt door de beelden die op social media zijn verspreid. ,,Er is echt een grens overschreden. Ik werk al heel wat jaar in het onderwijs, maar in deze context heb ik het nog niet eerder meegemaakt." Hij benadrukt echter dat het incident buiten school heeft plaatsgevonden. ,,Het gaat hier om een grote groep jongeren van rond de 14 jaar, en die gaan nu eenmaal naar school, daarom worden wij erbij betrokken. Het leeft op de ene school meer dan op de andere school. De aanpak verschilt dan ook per school. Op de ene school zullen intensievere gesprekken worden gevoerd met leerlingen dan op de andere school. Maar uiteindelijk is het onze taak om leerlingen die naar aanleiding van dit incident hun verhaal kwijt willen en vragen hebben op de juiste manier te begeleiden."

Ondertussen werkt de politie er met man en macht aan om zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen wat er nu precies is gebeurd in het Van Andelpark. ,,De zaak is nog volop in onderzoek. Dat moet allemaal zeer zorgvuldig gebeuren. Maar neem van mij aan dat er zodra dat mogelijk is aanhoudingen zullen worden verricht", aldus een woordvoerder van de politie. 

Stad Gorinchem start binnenkort met Stad Gorinchem Premium, een online platform waar unieke verhalen voor abonnees worden aangeboden, naast ons dagelijkse nieuws dat gratis te lezen is. De komende weken publiceren we dergelijke extra verhalen gratis op onze vernieuwde website als 'voorproefje'.