door Mirjam de Swart

,,Een aantal jongeren komen zeer herkenbaar in beeld. Wij hebben er voor gekozen om deze leerlingen te schorsen, omdat we niet weten hoe medeleerlingen op hen gaan reageren als ze op school verschijnen. Het is dus eerder bedoeld als bescherming van deze herkenbare leerlingen dan als straf", laat CVO-AV-bestuurder Henri van Breugel weten. 

Wettelijk gezien kunnen de leerlingen maximaal 5 dagen geschorst worden. Ze mogen dan geen normale lessen volgen, maar krijgen vaak wel werk mee naar huis. Schorsen betekent niet dat leerlingen vrij zijn van school. Een leerling langer dan vijf dagen schorsen is alleen mogelijk na toestemming van Inspectie van het Onderwijs. Het is niet noodzakelijk om een schorsing mondeling aan iemand mee..