Ik heb derhalve voor hem en voor u de Gorcumse verkiezingsuitslag vlijtig en grondig bestudeerd. Welnu, zo stel ik u gerust, Gorcum blijkt nog steeds zo gemiddeld als gemiddeld maar kan zijn: sedert jaar en dag is Gorinchem een van de drie Nederlandse gemeentes, waar de politieke keuzes het meest naadloos in de pas lopen met de landelijke. In Gorinchem wonen veel mensen die het prettig vinden o...