Mensen verenigen zich op een visie - economisch, sociaal en cultureel - op het samenleven in een stad of land en vormen een partij. Partijen leggen hun visie voor aan het stemgerechtigde volk en proberen hen te winnen voor hun ideeën. De kiezers kiezen voor de partij wier visie hen het meest aanspreekt en levert hun mandaat om op basis van deze visie bij te dragen aan het bestuur van stad of la...