Deze tijdelijke verkeersregulatie-actie was het voorlopige resultaat van een burgerparticipatie-initiatief, dat een jaar of twee geleden door een alerte buurman nieuw leven was ingeblazen. Hij zag, met ons, de mede-participatiegangers, nieuwe kansen, nu een nieuw College was aangetreden, dat een frisse wind beloofde, onder het motto ‘Geen politiek maar daden’, of zoiets populairs. Zij hadden ge...