Ik had namelijk opgemerkt, dat ik een beetje moe werd van het onophoudelijk gezanik over alles, waarover maar te zaniken viel. Dat het erop leek, dat de mens van nu voortdurend op zoek was naar zaken, waarover ze konden zaniken. Dat de behoefte om te zeuren en te zaniken evenredig toenam met de welvaart, waarin wij verkeerden. Dat je mensen voor het zoveelste jaar ach...