Het begon zo goed tussen Napoleon en de vestingstad Gorinchem; hij bezocht de stad op doorreis op 5 oktober 1811 samen met zijn vrouw Marie Louise. Hij maakte een inspectierit over de Gorinchemse vestingwallen en gaf bevelen voor het uitvoeren van enkele verbeteringen. Naast het uitdiepen van grachten, aanbrengen van palissaderingen en wat grondwerk werd speciaal een ...