Het coronajaar 2020 is met name de oorzaak voor de veranderingen in de hoeveelheid huisafval van burgers.  ,,Tijdens deze lockdown kan weer hetzelfde effect optreden”, zegt Miranda Boer van het Afvalfonds.