De Gomarus heeft het incident in 2016 niet gemeld bij de onderwijsinspectie en ook in 2019 maakte ze bij een schikking met een leerlinge geen melding. Overigens heeft de school in 2019 een vaststellingsovereenkomst gesloten met een oud leerlinge over het incident in 2016, deze juridische kosten plus een tegemoetkoming zijn ten onrechte betaald uit het onderwijsbudget....