De altijd scherpe verhoudingen in de Gorcumse raad en de 13-12 patstelling die daaruit voortvloeit vormt regelmatig onderwerp van gesprek op het stadhuis. Met een coalitie die stelt dat het wel meevalt en een oppositie die soms ‘moord en brand’ schreeuwt als ze zich niet gehoord voelt. Ook tijdens de begrotingsbehandeling – de laatste van de huidige coalitie – kon een discussie niet uitblijven....