,,Het tekort aan woningen die betaalbaar zijn voor starters en doorstromers is een groot probleem in West-Betuwe”, zegt Luuc, die in de gemeentepolitiek zit maar nu vooral als bezorgde vader uit Vuren spreekt. ,,Ik zie dat veel jeugd vertrekt uit de kernen en daardoor wordt de leefbaarheid kleiner en de vergrijzing groter. Ik merk het alleen al aan de leerlingen die ik door de jaren heen op mij...