Welnu, vandaag de dag is dat andere koek en voorwaar een hele klus, waarbij de spanning zo hoog kan oplopen, dat reeds voor de bevalling deukjes in de relatie ontstaan. Naar verluidt. Zo is mij links en rechts gemeld. Na veel overleg in woon- en slaapkamer, raadgeving van hartsvriendinnen en een enkele hartsvriend, betoog, smeekbeden en geredetwist, en soms zelfs in blijde harmonie komt er ...