Welnu, vandaag de dag is dat andere koek en voorwaar een hele klus, waarbij de spanning zo hoog kan oplopen, dat reeds voor de bevalling deukjes in de relatie ontstaan. Naar verluidt. Zo is mij links en rechts gemeld. Na veel overleg in woon- en slaapkamer, raadgeving van hartsvriendinnen en een enkele hartsvriend, betoog, smeekbeden en geredetwist, en soms zelfs in blijde harmonie komt er ..

Toen ik van de top tien van populaire namen vernam, begon bij mij het piekeren. Namelijk, als of indien je besloten hebt je kind Emma te noemen of Noah, al naar gelang de gender, zeg maar en je verneemt jaar in jaar uit, dat juist deze namen bovenaan staan in de lijst, ben je dan trots en blij of ben je juist beschaamd en bedroefd. Jubel je blij: 'Wow, wat hebben we ontzettend goed geko..