,,Het is toch werkelijk te gek voor woorden", zegt de een, schijnbaar iets ouder dan de ander, ,,om onze brave wijkagent voor malafide NSB-er uit te maken en dergelijke teksten dan op zo'n prullenbakje te kalken." ,,Die daar natuurlijk ook niet voor bedoeld zijn", beaamt de ander, ,,hoewel het er alle schijn van heeft, dat dergelijke lieden meer óp de bakjes kalken, dan dat ze erin stoppen. Ze deponeren hun ongerief liever op de straat en in de natuur dan in de daarvoor bestemde bak." ,,Je vraagt je af, waar moet dat heen", verzucht de oudere, "en je zegt nou wel 'dergelijke lieden', maar het is echt geen simpele ziel, die dat soort termen bezigt, ik bedoel malafide NSB-er of emotionele fistfucker, daarvoor is toch enig historisch besef en een gerede talenkennis nodig. Nee, het is juist ook het hoogopgeleid extreem rechtse volk, dat zich inspant alles wat ooit het gezag vertegenwoordigde te ondermijnen. Kijk maar wat zo'n Wilders er allemaal uitkraamt als de rechterlijke macht dingen zegt die hem niet bevallen. Of zo'n Baudet, dat is toch ongehoord. En dat wordt dan natuurlijk nagedaan door de meelopers, begrijp je. En dat zijn er nogal wat." ,,Ja, veel mensen zijn boos hè, zonder dat ze weten waarop precies, dat is toch eigenaardig", zegt de jongste weer. ,,Ik denk toch, dat dat komt, omdat de mensen meer van het leven verwachten dan ze er zelf van maken en daar dan anderen de schuld van geven", declameert de oudste. De jongste knikt bedachtzaam, het zijn immers wijze woorden van de senior. ,,Wat is dat eigenlijk, een emotionele fistfucker", vraagt hij dan.

Ik spits de oren, ik heb wel een vermoeden, maar ben benieuwd wat deze wijze senior er van maakt.

,,Nou", zegt hij, ,,in strikte zin is een emotionele fistfucker iemand, die zonder nadenken, dus puur op emotie met de vuist penetreert in lichaamsgaten, die hier feitelijk niet voor bedoeld zijn. Hij pleegt derhalve een perverse handeling. In overdrachtelijke zin zoekt de prullenbakkladder naar de ultieme belediging: NSB-er, fistfucker."

,,Het kan natuurlijk ook een zij zijn", zegt de jongste, ,,een vrouw." ,,Dat denk ik niet, hoor, vrouwen zijn slimmer, beschaafder, die stemmen ook bijna niet op dat soort partijen. Behalve dan een paar…" Ik schraap de keel nadrukkelijk. Hij wordt mij prompt gewaar en valt stil. ,,Goede morgen, heren", zeg ik vriendelijk. ,,En continueer uw boeiende dialoog gerust. Ik ben het volstrekt met u eens. Wij moeten de politie krachtig ondersteunen bij het handhaven van regels, die wij met elkaar hebben afgesproken. Wij moeten aan deze functie blijvend gezag toekennen en daarbij hoort een correcte en respectvolle bejegening. Goede dag verder." En ik versnel de pas een wijle.

Nog net binnen gehoorsafstand hoor ik hem zeggen: ,,Die kerel is een stuk fatsoenlijker dan hij oogt."

[Jos Huibers]

jos.huib@icloud.com