Waren onze zeehelden uit voorbije eeuwen werkelijk helden of waren het rusteloze, wrede zielen met een enorme geldingsdrang, die thuis niet konden aarden en elk gezag tartten? Ontdekten zij nieuwe landen en gebieden of verstoorden ze er de rust? Brachten zij er beschaving en welvaart of roofden zij de bodemschatten en onderwierpen zij de bewoners aan hun mores, hun god en maakten zij hen tot sl...