‘Nou, nee, dat herken ik geenszins’, zeg ik beleefd en een tikje stijfjes, alsof ik niet alleen in gebaar maar ook in woord enige afstand zoek, ‘ik heb het juist altijd moeilijk gevonden als de vakantie ten einde liep, als de kinderen weer naar school moesten en ik aan het werk. En de vrouw ook. Dat voelde altijd als het einde van het vrije zomerleven, het begin van de vroege wekker, het ochten...