Welhaast euvele moed toonde de redacteur dan wel de contentmanager van deze krant toen hij of zij het waagde op één en dezelfde pagina twee min of meer culturele berichten af te drukken en ook nog pal onder elkaar. Het eerste bericht betreft de door de gemeente toegekende subsidie van 120.000 euro aan Studio Peer annex Productiehuis Peeriscoop annex Fred Delgaauw. Zulks omdat het landelijk Fond...