Het gros van de mensen om mij heen heeft geen benul van het overijverige meedenk- en raadplegingsgebeuren, als paddestoelen woekerend in het kader van de hedendaagse participatiepolitiek, maar de oplettende burger met veel vrije tijd krijgt volop de gelegenheid zijn en haar mening te geven. Waarover dan ook. Elk ambtelijk fantasietje wordt spoorslags voorgelegd aan het volk. Het schijnt dat tus...