Als ambulant begeleider ondersteunt en begeleidt Iris cliënten met een verstandelijke beperking. Deze cliënten wonen zelfstandig, maar hebben wel hulp nodig bij de dagelijkse gang van zaken. Ook begeleidt Iris gezinnen waarbij een van de gezinsleden een beperking heeft. ,,Het is onze taak om de zelfstandigheid van onze cliënten te vergroten."