Het Outbreak Management Team (OMT) geeft aan dat er op dit moment onvoldoende inzicht is over het risico op verspreiding van het virus door geforceerd stemgebruik (zoals zang). Volgens het OMT moet verder onderzoek worden afgewacht voordat er weer samen gezongen kan worden. Het advies luidt dan ook: niet samen zingen.