,,Normaal gesproken hebben we een pensiongelegenheid voor honden", vertelt beheerder Cora Rikkelman. ,,Het pension is voor mensen die op vakantie gaan of die hele dagen werken. Nu staat het pension leeg, doordat niemand op vakantie kan en doordat mensen thuiswerken. Een paar mensen in vitale beroepen komen hun huisdier nog brengen, maar het verschil is groot: normaal hebben we 16 honden per dag in de dagopvang en in een drukke periode zoals rond Pasen hebben we er 40, 50 in het pension zitten. Dat is nu vrijwel allemaal weggevallen. We hebben altijd piekperiodes, maar we missen nu veel inkomsten. Ook doordat we de voorschotten die al betaald waren, teruggeven aan mensen."

STEEDS VOLLER Cora merkt dat er meer dieren in het asielgedeelte terechtkomen. ,, De eerste dieren waarvan de eigenaren niet meer de financiën hebben om voor het dier te zorgen en bij wie het water aan de lippen staat, zijn al binnengebracht. Dat snap ik, zeker, maar er is aan de andere kant enige gereserveerdheid bij mensen om nu een dier aan te schaffen. Juist vanwege die kosten. Dat is op zich goed, want wij stellen mensen die toch een huisdier willen adopteren juist nu de vraag of ze ook ná de coronacrisis nog voor een dier kunnen zorgen. Want had je eerder geen tijd voor een dier, dan heb je dat na de crisis waarschijnlijk ook niet en dan is adopteren geen goed idee. Maar dat betekent voor ons wel dat het asiel steeds voller komt te zitten. Ook met dieren die medische zorg nodig hebben. En ik ben er bang voor dat mensen vanwege de kosten bijvoorbeeld poezen misschien niet laten steriliseren, zodat we straks richting de zomer een overschot hebben en er zwerfdieren bij zouden kunnen komen."

KRAP BIJ KAS Het is een opeenstapeling van zaken, merkt Cora. ,,Het is geen fijne gedachte voor de toekomst dat we zo krap bij kas zitten dat we bepaalde dieren die binnengebracht worden niet meer kunnen helpen. Daarom kijken we hoe we nu al alles in goede banen kunnen leiden en vragen we mensen om geld te doneren. Wij zijn uiteraard ook nog heel blij met materiële donaties, maar vanwege de strikte regelgeving vragen we mensen deze te bewaren tot nader order. Dus er kunnen geen spullen naar het asiel worden gebracht.  Langskomen kan nog wel, maar strikt op afspraak. En we vragen mensen om bij problemen met een huisdier contact met ons op te nemen, zodat we samen naar de mogelijkheden kunnen kijken. Zo voorkom je problemen."

Doneren kan door geld over te maken naar rekeningnummer NL88ABNA0509919731 ten name van Stichting Dierenasiel Gorinchem, o.v.v. 'donatie'. Een Tikkie sturen kan ook, zie de Facebook-pagina van Stichting Dierenasiel Gorinchem hiervoor.

door Eline Lohman

Privé
Foto: Privé