Veruit het grootste bedrag hoopt Gorinchem op te halen met de onroerendzaakbelasting (ozb), namelijk 9,9 miljoen euro. Ook de afvalstoffenheffing en rioolheffing leveren met respectievelijk 4,3 en 4 miljoen euro ook aanzienlijke bedragen op, terwijl parkeerheffingen 2,4 miljoen in het laatje moeten brengen.

De onroerendezaakbelasting (ozb), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing zijn de belangrijkste gemeentelijke heffingen. Samen zijn ze met 8,0 miljard euro in 2020 goed voor bijna driekwart van alle gemeentelijke heffingen in Nederland.

Het leeuwendeel van de gemeenten in Nederland denkt in 2020 meer geld op te halen uit lokale heffingen. In een aantal gevallen komt dit doordat de belastingen stijgen, soms zijn er andere redenen waarom deze posten meer opleveren.

De stijging van de opbrengsten uit de reinigingsheffing (ruim acht procent) komt volgens het CBS bijvoorbeeld doordat de verwerkingskosten van afval flink omhoog zijn gegaan. De stijging van de opbrengsten komt doordat de verwerkingskosten van afval flink omhoog zijn gegaan.

Ook de opbrengst uit de ozb stijgt, met gemiddeld 4,7 procent. De ozb hangt onder meer samen met de gemiddelde woningwaarde (WOZ-waarde), en deze bereikte vorig jaar het hoogste niveau ooit. Gebruik van het riool wordt belast met de rioolheffing, waar de gemeenten gezamenlijk twee procent meer mee ophalen dan in 2019.

Dit valt verder op in de landelijke cijfers:

- De gemeenten Loon op Zand (dat fors meer opbrengsten uit toeristenbelasting verwacht), Laarbeek, Cuijk en Etten-Leur verwachten hun schatkist dit jaar flink te spekken ten opzichte van vorig jaar. In alle vier de gemeenten stijgen de opbrengsten met meer dan twintig procent.

- Gemeenten als Zeewolde (-19 procent, vooral door minder inkomsten uit bouwleges) en Berkelland (-4,5 procent) zijn onderdeel van het handjevol gemeenten dat dit jaar minder geld uit heffingen verwacht.

- Ook Amsterdam valt met een stijging van 19 procent op. De hoofdstad verwacht dit jaar vooral meer toeristenbelasting te innen: deze post staat voor 199 miljoen euro in de boeken. Daarmee zijn deze belastingen – die worden betaald door bezoekers en eigenaren van hotels en B&B's in Amsterdam – dit jaar voor het eerst een grotere inkomstenbron dan de ozb.

- Parkeren wordt voor de drie grootste steden – naast Amsterdam ook Rotterdam en Den Haag – een steeds grotere inkomstenbron. Ze verwachten respectievelijk 39, 13 en 12 miljoen euro méér op te halen met (voornamelijk) vergunningen dan vorig jaar.

WOONLASTEN Het CBS bestudeert de begrotingen van de 355 gemeenten om te kijken hoeveel zij in totaal aan heffingen innen. De bedragen zeggen niets over hoeveel inwoners kwijt zijn aan gemeentelijke belastingen. Onderzoeksintituut COELO publiceerde eerder deze maand wel de woonlasten voor inwoners van de veertig grootste gemeenten. Zowel huurders als huiseigenaren in die gemeenten gaan dit jaar flink meer betalen. In maart volgen de cijfers voor alle Nederlandse gemeenten.

Hoe zit het met de gemeentelijke heffingen in omliggende gemeenten?

Voor iedere gemeente is de stijging of daling van de opbrengst uit gemeentelijke heffingen berekend. De cijfers gaan over 2020 ten opzichte van 2019. De opbrengsten per soort heffing vind je in het popup-venster zodra je op een gemeente klikt. De cijfers zijn afkomstig uit de gemeentebegrotingen.