De daling is opvallend, want tot dit kwartaal nam het aandeel bedrijven met te weinig menskracht juist toe. Van 3 procent in 2012, tot 18 procent in 2018 en ruim 24 procent eind vorig jaar. Momenteel heeft 21,8 procent van de bedrijven niet genoeg personeel.