Het aanwijzen van gemeentelijke monumenten is een besluit van de raad uit 2017. In 2018 vond een inventarisatie plaats en heeft de Erfgoedcommissie zich gebogen over alle panden. Op 12 juni bracht zij advies uit aan het college over de potentiële monumenten. Ze komt uit op 202 panden en objecten die de status gemeentelijk monument moeten krijgen. Van de 94 beeldbepalende panden oordeel...