Het aanwijzen van gemeentelijke monumenten is een besluit van de raad uit 2017. In 2018 vond een inventarisatie plaats en heeft de Erfgoedcommissie zich gebogen over alle panden. Op 12 juni bracht zij advies uit aan het college over de potentiële monumenten. Ze komt uit op 202 panden en objecten die de status gemeentelijk monument moeten krijgen. Van de 94 beeldbepalende panden oordeel..

WEDEROPBOUW Het merendeel van de gemeentelijke monumenten ligt in de binnenstad. Vaak gaat het om winkels en woonhuizen, maar ook pakhuizen en voormalige bankkantoren komen in aanmerking voor de monumentenstatus. In de binnenstad gaat het veelal om 19e eeuwse panden, maar ook naoorlogse panden maken onderdeel uit van de 202 monumenten. Zoals het markante, witte pand aa..