Het aanwijzen van gemeentelijke monumenten is een besluit van de raad uit 2017. In 2018 vond een inventarisatie plaats en heeft de Erfgoedcommissie zich gebogen over alle panden

WEDEROPBOUW Het merendeel van de gemeentelijke monumenten ligt in de binnenstad. Vaak gaat het om winkels en woonhuizen, maar ook pakhuizen en voormalige bankkantoren komen in aanmerking voor de monumentenstatus