,,We zijn echt blij dat de commissie er is, dat is belangrijk voor onze stad. We moeten zuinig zijn op onze historie. De historische binnenstad geeft Gorinchem meerwaarde, niet alleen qua welstand, maar ook economisch. Het is onderdeel van onze city marketing, andere steden zijn jaloers op onze binnenstad. We zien ook op het gemeentehuis een omslag, al moet het nog beter. Wij zouden nog iets sneller willen dan de werkelijkheid. De historie zit nog niet volledig in het DNA, de Erfgoedcommissie zou nog eerder bij plannen betrokken moeten worden. Kijk maar wat er is gebeurt bij het Tolhuis met die twee garages die daar pas zijn gebouwd bij de vestingwallen. Of neem het Kazerneplein dat echt is verpest. Wij moeten nog iets te vaak zelf een zienswijze indienen", zo vertelt Mulders na afloop van de kennismaking met de commissie.

Wij moeten nog iets te vaak zelf een zienswijze indienen

Een ander voorbeeld dat hij aanhaalt is de pas vastgestelde Mobiliteitsvisie. Daarin is een voetgangersbrug vanaf het station naar de vesting opgenomen. ,,Daar hebben we ook een zienswijze tegen ingediend, deze wordt vanavond door Hugo Ouwerkerk van de vesting werkgroep toegelicht in de commissie." Een motie van SP en Gorcum Actief om de brug te schrappen uit de Mobiliteitsvisie vanwege mogelijke aantasting van de vestingwallen werd eerder door een meerderheid van de raad verworpen.

SAMEN OPTREKKEN De Erfgoedcommissie is sinds een jaar actief in de stad en bestaat uit  de drie leden M. Stallenberg. M. Cobben en M. IJsselstein. Ze wordt aangevuld met de twee burgerleden Barry van Baalen en Anne Pellikaan uit Gorinchem. Zij zijn via een sollicitatieprocedure aangewezen door de gemeente. In het eerste jaar heeft de Erfgoedcommissie een advies gegeven over de panden die in aanmerking komen voor het predicaat gemeentelijk monument. Op uitnodiging van de raad vertelt de Erfgoedcommissie ze over hun werkwijze als onafhankelijke adviescommissie voor het college van B & W. Ze worden op ad hoc basis bijgestaan door een erfgoed klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de stichting Stadsherstel en Oud Gorcum. ,,We willen graag samen optrekken met bewoners en meedenken over ontwikkelingen in de stad. We hebben nu de lijst met gemeentelijke monumenten vastgesteld, liefst zouden we nog bijzondere winkelpuien of interieurs toe willen voegen", zo legt M. Stallenberg uit in de raadzaal.

Wethouder Dick van Zanten laat weten dat een aanvulling waardevol kan zijn, maar dat het budget daarvoor niet toereikend is. De definitieve vaststelling van de gemeentelijke monumentenlijst volgt nog dit jaar, de gemeente houdt daarvoor nog een informatieavond voor monumenteneigenaren. Zij mogen ook zienswijzen in dienen voor de definitieve aanwijzing tot monument. Het merendeel van de 200 gemeentelijke monumenten ligt in de binnenstad.  

door Hannie Visser-Kieboom