Terwijl Abraham Boxman (1796-1856) in de 19e eeuw veel gedichten schreef en zeker een plekje heeft verdiend in de Gorinchemse poëzieroute. In 1823 verschijnt zijn eerste dichtbundel bij J. Immerzeel in Rotterdam. Na zijn overlijden verscheen in 1862 in twee delen zijn ‘Dichterlijke Nalatenscha...