De overhandiging van de schilderijen stond al eerder gepland, maar moest vanwege de corona pandemie worden uitgesteld. Van de Gorcumse schilder Cornelis Saftleven (1607-1681) werd het schilderij ‘Veemarkt’ verkregen. Saftleven werd geboren op de plek Achter de Kerk waar nu het Italiaanse restaurant Fontana is gevestigd. Het schilderij is een bruikleen uit een privéverzameling, op het nippertje verkregen voor de TV opnamen van ‘Hier zijn de Van Rossums’. Zij wilden graag een tweede Saftleven zien naast de Bijbelse voorstelling met alle dieren die al in het museum hangt. Het schilderij werd onthuld door Lisette Colijn, de nieuwe directeur/conservator van het museum samen met Heleen Kromkamp, de nieuwe gemeentesecretaris. Kromkamp studeerde kunstgeschiedenis met als specialisatie de 17e eeuw. De schilder Anthonie Verstraelen (1594 te Gorinchem) is bekend om zijn wintergezichten, maar hier gaat het om een zeldzaam zomerlandschap. Het is een schenking van mr Maarten Frech uit Den Haag en werd door hem onthuld, samen met wethouder Dick van Zanten. 

Het schilderij is een bruikleen uit een privéverzameling, op het nippertje verkregen voor de TV opnamen van ‘Hier zijn de Van Rossums’

BUITENPLAATS AAN DE VECHT Het werk van de bekende schilder Jan van der Heyden (1637-1712) , geboren in Gorinchem en als kind opgegroeid op Eind 24, is door stichting Gouden Eeuw langdurig in bruikleen gegeven aan het Gorcums Museum. Het stelt een Buitenplaats aan de Vecht voor en wordt onthuld door Prof. dr. J.W. Gunning, emeritus hoogleraar ontwikkelingseconomie aan de VU en in Oxford en Gary Schwartz, bekend kunsthistoricus ( 17e eeuw), uitgever en oprichter/directeur van Codart, de organisatie van Nederlandse Musea. Beide heren wonen in Maarssen en hebben sterke affiniteit met de 17e eeuw en met landhuizen aan de Vecht en hechtten zeer aan hun aanwezigheid bij deze bijeenkomst, wat voor het museum een grote eer is. De schilder Van der Heyden wordt in Gorinchem geëerd met een plaquette in de gevel van Eind 24 en op de gevel van Gasthuisstraat 38. Van der Heyden is tevens, samen met zijn broer Nicolaas de uitvinder van de brandspuit en de straatlantaarn (een kopie staat aan de Kriekenmarkt bij het bankje aan de haven). 

GELUK Wethouder Dick van Zanten bedankte gastconservator Bert Biemans die betrokken was bij het verwerven van de schilderijen. ,,In onze Cultuurvisie hebben we, samen met de inwoners, opgeschreven dat cultuur verbindt, versterkt, vernieuwt, verzorgt en verwezenlijkt. We stellen zelfs dat cultuur sociaal-maatschappelijk rendement levert en zo bijdraagt aan het beleven van geluk. Ik durf te stellen dat de passie van onze vrijwillige gastconservator Bert Biemans voor de 17e eeuwse Gorcumse schilders bijdraagt aan het geluk van velen. Over de hele wereld zoekt Bert naar werk van 17e eeuwse schilders die in Gorinchem zijn geboren. Ook zorgt hij dat velen ervan kunnen genieten. Bijvoorbeeld door ze via zijn stichting tentoon te stellen in het Gorcums Museum. We zijn Bert zeer erkentelijk voor zijn inzet om de schilderijen van 17e eeuwse in Gorinchem geboren schilders toegankelijk te maken voor ons en vele anderen.”  Biemans werd in het museum in het zonnetje gezet vanwege zijn afscheid na twaalf jaar als gastconservator Oude Meesters. Hij blijft wel als adviseur op dit gebied aan het Gorcums Museum verbonden.

<p>Annet Ardesch</p>
Foto:

Annet Ardesch

Het schilderij van Jan van der Heyden van een buitenplaats aan de Vecht

Gemeente Gorinchem
Foto: Gemeente Gorinchem
Wethouder Dick van Zanten bedankte Bert Biemans voor zijn inzet voor het Gorcums Museum
<p>Annet Ardesch</p>
Foto:

Annet Ardesch

Bert Biemans hield een lezing over de 17e eeuwse meesters in het Gorcums Museum

Google streetview
Foto: Google streetview
Het geboortehuis van Jan van der Heyden op Eind 24 in Gorinchem
<p>Annet Ardesch</p>
Foto:

Annet Ardesch

Schilderij 'Veemarkt' van Cornelis Schaftleven

<p>Annet Ardesch</p>
Foto:

Annet Ardesch

Zomerlandschap met veerpont van Anthonie Verstraeten