Eind 2019 stelde de gemeenteraad de nieuwe cultuurvisie vast, belangrijke pijlers zijn cultureel erfgoed, cultuureducatie en – participatie plus het cultuuraanbod. Onderdeel van het cultuuraanbod is een nieuw toekomstperspectief voor de Nieuwe Doelen. Gorinchem wil dat vooral samen met de stad doen. Daarvoor moet het pand wel verbouwd worden èn moet een exploitant worden gevonden. Een klus waar...