Jos Huibers in gesprek met Lies Odenthal

,,Ik heb me nooit een Indisch meisje gevoeld. Als mensen aan mij vroegen waar ik vandaan kwam, zei ik altijd: uit Limburg. Ik was eigenlijk altijd een beetje anti-Indisch en anti-familie. Tot drie jaar geleden heb ik nooit Indisch gekookt. Ik vond het stom, ik was toch een Nederlandse."

Zij was tweeënhalf, toen zij met haar ouders, haar zus en haar broertje naar Nederland kwam. ,,We zaten in een van de eerste vliegtuigen. Wij werden eerst opgevangen in Bennekom en wat later naar Veenendaal verplaatst, voordat mijn vader, als ingenieur, een baan kreeg in Maastricht. Toen zijn we in Limburg gaan wonen."  ,,Wil je nog een plakje spekkoek", vraagt ze regelm..