door Mirjam de Swart

Achterin het jongerencentrum van The Mall aan de Burgstraat in Gorinchem zitten ze in een klein benauwd hokje. ,,This is where the magic happens", lacht Soufiane

In de documentaire, die gefinancierd is vanuit fondsen, worden de Gorcumse jongeren Soufiane Faik, Dylan MacPhail, Andy Twilt en Jack Bunga een jaar lang gevolgd, nadat ze de Mediawijsheid Award 2018 hebben gewonnen met het muzieknummer 'Keuzestress'. Ze geven op muzikale wijze uiting aan thema's die hen bezighouden