Aldus Astrid Sijts in haar woning in de vernieuwde Lingewijk. Zij heeft alle deurklinken voor mijn komst nog even afgenomen met alcohol. En we houden de vereiste afstand. Het hindert niet, haar innemende schaterlach reikt ver genoeg.