,,Het thuisgezin was een heel open gezin, we hadden geen of nauwelijks geheimen voor elkaar. We werden uitgenodigd om een mening te vormen en te uiten. De ouders waren beschermend, maar niet beperkend en wij kregen de ruimte om te ervaren. Ik heb vroeg geleerd een eigen mening te hebben, zonder dat ik een lastige puber werd. Mijn vader was adjunct-directeur bij de scheepswerf Baan Hofman en als...