Kim Ottevanger is docent biologie op de Windroos in Gorinchem. Samen met conciërge Pepijn Saarloos besluit ze in 2018 werk te gaan maken van de afvalinzameling op school. Er worden diverse nieuwe prullenbakken aangeschaft die er, her en der door de school geplaatst, voor zorgen dat plastic, papier en restafval gescheiden wordt ingezameld. Duidelijke pictogrammen laten de leer...