Vanuit de gezellige keuken van Ton de Boon kijk je recht zijn tuin in. ,,Ik houd niet van die aangeharkte tuinen met perfect in elkaar overlopende borders. Het mag van mij allemaal wel wat rommeliger. De natuur mag ook zijn gang gaan", lacht Ton de Boon. ,,Ik vind het leuk om de tuin zo in te richten dat beestjes en vogels er ook echt van kunnen genieten." 

PARELS En dat is ook precies de insteek waarmee het Prachtlint, voorheen Blauwzaam Lint, in het leven is geroepen. Het Prachtlint is een lint dat in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden ontstaat doordat lokale initiatiefnemers natuurlijke parels creëren. De parels zijn bijvoorbeeld kleine percelen die bij- en vlindervriendelijk worden ingericht, waardevolle landschapselementen, duurzame initiatieven en andere karakteristieke elementen uit de streek. Een parel kan ook tijdelijk aangelegde natuur op ongebruikte gronden op bedrijventerreinen zijn. De parels worden verbonden door het snoer dat bestaat uit bestaande natuurlijke linten, zoals kades en bermen die ecologisch worden beheerd en openbaar toegankelijk zijn.

,,De bedoeling van het Prachtlint is dat mensen zelf bijdragen aan het realiseren en beheren van natuur in de eigen leefomgeving. Het idee is dat mensen met een idee komen en dat wij ze verder op weg helpen. Natuurlijk staan we zelf ook nog regelmatig met onze voeten in de klei om er voor te zorgen dat de biodiversiteit in de streek wordt versterkt, maar er zitten maar 24 uur in een dag. We kunnen het dus niet alleen. We hebben de hulp van organisaties, bedrijven, instanties, maar ook van gewone burgers, echt nodig. Samen kunnen we bijdragen aan een kleurrijke omgeving." En met die hulp zit het best goed. Steeds meer organisatie en vrijwilligers weten de weg naar het Prachtlint te vinden. ,,Zo wordt het zelfgemaakte lint echt iets van onze streek."

SCHOOLPLEINEN In Gorinchem is het Prachtlint ook duidelijk aanwezig. Zo is er langs de A15 een struinpad gerealiseerd. De 100 struiken en bomen langs het onverharde pad gaan zorgen voor schuil- en nestgelegenheid voor de diverse diersoortgroepen. Een ander voorbeeld: in de Lingewijk werd een fruitboomgaardje gerealiseerd door bewoners als antwoord op het verdwijnen van veel bomen in de wijk. Beide initiatieven kwamen tot stand met de hulp van de gemeente Gorinchem. Een andere zogeheten parel is het schoolplein van de J.P. Waaleschool. ,,Schoolpleinen zijn vaak enorm grijs. We willen de schoolpleinen in de regio gaan vergroenen." Op het schoolplein van de J.P.Waaleschool zijn de eerste belangrijke stappen naar een groener schoolplein al gezet. ,,Het is mooi om te zien dat een initiatief als dit de buurt ook verbindt. Jong en oud is bij het project betrokken. Uiteindelijk is het onze droom om alle schoolpleinen in de regio op deze manier nog groener te maken."

Een andere parel waar Ton de Boon vol enthousiasme over praat is de Boomgaard Onderweg naast de koepelkerk in Arkel. Deze boomgaard is eigendom van de gemeente Molenlanden, die  graag wil dat de boomgaard behouden blijft en zonder bestrijdingsmiddelen wordt beheerd. Ze hebben Stichting De Punt Arkel en het Prachtlint benaderd om dit beheer -meer natuurlijk en zonder bestrijdingsmiddelen- op zich te nemen. ,,Toen we hier aan begonnen hadden we nooit gedacht dat de boomgaard een oogst van 4.000 kilo fruit zou opleveren." Deze oogst leverde uiteindelijk flink wat flessen onbespoten appel- en perensap op die vervolgens verkocht worden bij onder andere de wereldwinkel in Arkel. ,,De opbrengst wordt weer gebruikt voor het onderhoud van de boomgaard."

MAAISCHEMA ,,Biodiversiteit stopt niet bij de gemeentegrens", merkt Ton de Boon op. ,,Gemeenten moeten dus veel meer samenwerken om een doorlopend prachtlint te kunnen realiseren. ,,De wil en het besef is er gelukkig meer en meer. We worden steeds vaker gevraagd om mee te denken. Belangrijk in deze is ook het beheerconvenant dat behalve door natuurorganisaties uit de regio ook is ondertekend door het Waterschap en de gemeente Gorinchem en Molenlanden. Dit zorgt voor een optimaal groenbeheer gericht op meer biodiversiteit."  Zo is het maaischema veranderd en wordt het maaisel niet meer afgevoerd. Het maaisel blijft nu enkele dagen liggen zodat de zaden en de beestjes die er in leven uit kunnen vliegen. 

Langzaamaan beginnen de gemeenten dat in te zien. Daar zie je langzaam maar zeker een positieve verschuiving in." Wat hier prima op aansluit is Kleurkeur, een keurmerk dat de Vlinderstichting en Stichting Groenkeur heeft ontwikkeld. Kleurkeur staat voor voor goed maaibeheer van bermen en andere groenstroken. Dankzij Kleurkeur kunnen opdrachtgevers en aannemers zich voorbereiden op een nieuwe standaard voor ecologisch bermbeheer. 

,,Blijkbaar doen we het zo slecht nog niet", sluit Ton af. ,,Steeds meer organisaties en mensen weten ons te vinden en het belang van een goede diversiteit wordt door steeds meer mensen ingezien." Voor meer informatie over het Prachtlint en de bestaande projecten: www.prachtlint.nl. Hier kunnen mensen die zelf een initiatief willen starten ook terecht voor hulp en advies. 

door Mirjam de Swart