Ieder jaar analyseert het RIVM de luchtkwaliteit aan de hand van twee schadelijke gassen. Stikstofdioxide is een uitlaatgas dat wordt uitgestoten door verkeer. Fijnstof – dit zijn hele kleine, in de lucht zwevende stofdeeltjes – komt veel voor rondom veehouderijen. Beide stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid: een te hoge concentratie kan leiden tot luchtwegklachten o..

SNELWEGEN Voor Gorinchem heeft het RIVM in 2018 een gemiddelde concentratie stofdioxide gemeten van 21,0 μg/m3 (microgram per kubieke meter). Landelijk was dat gemiddelde 18,8 μg/m3. Aanzienlijk hoger dus en waarschijnlijk te verklaren door de ligging van Gorinchem: aan twee drukke en filegevoelige snelwegen (A27; A15).