Zonnepanelen om energie mee op te wekken, ledverlichting en een groen dak. Het is slechts een greep uit de duurzame maatregelen die het Natuurcentrum in de loop der jaren heeft genomen. ,,Duurzaamheid is heel belangrijk voor ons als Natuurcentrum. Wij zien onszelf graag als voorbeeld voor anderen", legt Van den Bosch uit. Niet alleen het geven van het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid speelt een belangrijk rol, educatie op het gebied van duurzaamheid is zeker zo belangrijk. In de vorm van lessen en excursies voor het basisonderwijs bijvoorbeeld.

Veel volwassenen vinden duurzaamheid maar een gedoe. Voor kinderen is het heel gewoon.

Het Natuurcentrum biedt lesmaterialen en excursieprogramma's over uiteenlopende natuur- en milieuthema's aan voor de onderbouw en bovenbouw van het basisonderwijs. Ook de lesmaterialen voor het voortgezet onderwijs breiden zij steeds verder uit. Het Natuurcentrum werkt met vier hoofdthema's: Natuur en groen, Boerderij en verantwoorde voeding, Afval en Water, energie en klimaat. ,,Zo leiden we bijvoorbeeld de scholen op die Eco School willen worden. Ook werken we samen met reinigingsdienst Waardlanden als het gaat om het project afvalvrije scholen. Het is opvallend om te zien dat het voor veel kinderen eigenlijk al de normaalste zaak van de wereld is om duurzame keuzes te maken. Zij groeien er echt mee op, terwijl het voor veel volwassenen juist een verandering is waar ze best wel een beetje aan moeten wennen. Het is vaak veel gedoe in hun ogen." 

AFVALSTRAAT En die ouderen die denken dar duurzaam leven eigenlijk maar een hoop gedoe is kunnen zeker ook terecht bij het Natuurcentrum. ,,We richten ons op jong en oud", legt Van den Bosch uit. ,,Uiteindelijk willen we dè plek worden waar jong en oud terecht kan voor meer informatie over duurzaamheid." Niet alleen voor het inwinnen van informatie, maar ook om direct zelf aan de slag te gaan met een duurzaam leven. De afvalstraat op het Natuurcentrum is daar een mooi voorbeeld van. ,,We zijn niet alleen zelf heel erg bezig met het op de juiste manier scheiden van afval. Door middel van onze afvalstraat geven we ook anderen de kans om op de juiste manier hun afval te scheiden. mensen kunnen hier bijvoorbeeld hun elektrische apparaten, frituurvet of ander waardevol afval inleveren." 

NATUUROUDERS Het Natuurcentrum merkt dat duurzaamheid een steeds grotere rol speelt in de huidige samenleving. Er is dan ook veel meer vraag naar allerlei lesmaterialen en excursies dan pakweg vijf jaar gelden het geval was. Om aan al die wensen te kunnen voldoen is het natuurcentrum onder andere op zoek naar Natuurouders. ,,Natuurouders zijn mensen die affiniteit hebben met kinderen en het milieu en het leuk vinden om hier actief mee aan de slag te gaan", legt Van den Bosch uit. ,,Als natuurouder ga je met een groepje kinderen de natuur in. natuurlijk komt hier ook weer een stuk duurzaamheid om de hoek kijken", lacht van den Bosch.

Wie interesse heeft om als Natuurouder aan de slag te gaan kan contact opnemen met het Natuurcentrum via educatie@nchorcum.nl of door te bellen naar 0183-630911. 

door Mirjam de Swart