Vanuit de Gorinchemse werkgroep mobiliteit en innovatietafel waterstof is Klaas Weeda intensief betrokken bij de plannen, die al zijn opgenomen in de Regionale Energie Strategie van de gemeente Gorinchem en de gemeente Molenlanden. ,,We hebben alle tankstations in de regio geïnventariseerd. Het bouwen van zo’n waterstoftankstation is vergunning technisch het gemakkelijkst bij een bestaand station. Maar ook de veiligheidscirkel voor waterstof is bijvoorbeeld kleiner dan voor een LPG tankstation. Zo’n station op een nieuwe locatie bouwen is gewoon heel kostbaar. Maar we kijken ook naar de haalbaarheid en de aanvoerroute voor waterstof bij de selectie van een tankstation. Ook moet de exploitant bereid zijn om zijn medewerking te verlenen. Gorinchem ligt op een unieke plek, aan het water, maar ook bij de A27 en A15. Misschien kunnen we voor de aanvoer van waterstof zelfs aansluiten op de pijplijn van Rotterdam naar Duitsland die in voorbereiding is.” 

Naast de aanvoer via een pijplijn kan waterstof worden aangevoerd met een tankwagen of ter plekke worden opgewekt. Door de ligging aan het water kan ook gekeken worden naar het gebruik van waterstof voor de scheepvaart. Weeda zelf werkt bij Lodder Software, het bedrijf levert software voor tankstations.

BRANDSTOF VAN DE TOEKOMST Voor Klaas Weeda is waterstof de brandstof van de toekomst als opvolger van diesel. Hij staat daarin niet alleen, ook binnen de werkgroep innovatie in Gorinchem zijn veel meer mensen aangehaakt, die geloven in de toekomst van waterstof. ,,Die mensen heb je ook nodig, je kunt dit niet alleen. We zijn in Groningen bij een station gaan kijken. Maar ook in Duitsland gaat de aanleg heel hard. De komende drie jaar worden daar vierhonderd waterstoftankstations gebouwd. We moeten echt beginnen met de bouw van stations, dan volgen de auto’s die op waterstof rijden vanzelf. In de Drechtsteden worden zes stations gebouwd, wij willen graag het zevende station in de regio bouwen.”

Inmiddels is het businessplan bijna afgerond, deze zomer moet de subsidieaanvraag de deur uit. De bouw van een waterstoftankstations kost zo’n anderhalf tot twee miljoen euro, een deel van de subsidie wordt achteraf uitgekeerd. Als de subsidie wordt toegekend kan de bouw van start en Weeda verwacht dat in 2021 het waterstoftankstation kan worden geopend. ,,Met het businessplan kunnen we daarna ook elders aan de slag, het moet als een olievlek over andere regio’s worden verspreid.”

REËEL ALTERNATIEF De bouw van een waterstoftankstation kan in elk geval rekenen op steun van de gemeenteraad in Gorinchem. Bij de begrotingsbehandeling in november vorig jaar diende Stadsbelang al een motie in waarin ze de gemeente opriep zich in te zetten voor de komst van een waterstoftankstation. Volgens Stadsbelang past een waterstoftankstation binnen het beleidsplan duurzaamheid 2017-2021 van de gemeente Gorinchem. Zij zien waterstof als een reëel alternatief voor personen- en goederenvervoer vanwege de grotere actieradius en de minimale gewichtstoename ten opzichte van elektrische voertuigen. Ook zien steeds meer auto-, bus- en truckfabrikanten de toegevoegde waarde van waterstof als schone energiedrager.

door Hannie Visser-Kieboom