Lidwien Reyn is voor onze regio ‘kwartiermaker klimaatadaptatie’, in dienst van het Rijk. Ze legt uit: ,,Het is mijn rol organisaties in de regio met elkaar te verbinden en samen te laten werken om iets aan het veranderende klimaat te doen. Ik nodig mensen aan tafel om de dialoog aan te gaan. Dit zijn onder andere agrariërs, mensen van natuurorganisaties en uit het onderwijs, ambtenaren, ondern...