Op de plek waar altijd koeien liepen kan de gemeente Sliedrecht tijdens hoosbuien regenwater kwijt dat anders voor overlast zou zorgen in de straten van het dorp. Het waterpeil op het terrein van 4 hectare is gelijk aan dat in de sloten; via duikers is het door dijkjes omsloten veld daarmee verbonden. De dijkjes hebben niet de functie van waterkering; het was bij de aanleg makkelijk en duurzaam...