Voor de meeste omwonenden is het al enkele jaren een doorn in het oog: de met hekken omgeven slooppanden aan de Van Zomerenlaan en de Pauwstraat. Vooral de dichtgetimmerde ramen op de onderverdiepingen van de woningen zorgen voor een bijzonder troosteloze aanblik. Eigenlijk zouden er inmiddels al nieuwe woningen moeten staan, maar het project liep dubbele vertraging op.

HUISMUS EN GIERZWALUW Allereerst moest de sloop worden uitgesteld omdat de benodigde vergunningen zo lang op zich lieten wachten dat het broedseizoen van vogels als huismus en gierzwaluw inmiddels was aangebroken. Volgens de Wet natuurbescherming mogen geen ruimtelijke ingrepen worden uitgevoerd op locaties waar deze dieren nestelen. Bovendien moet voor de beschermde dieren..