Voor de meeste omwonenden is het al enkele jaren een doorn in het oog: de met hekken omgeven slooppanden aan de Van Zomerenlaan en de Pauwstraat. Vooral de dichtgetimmerde ramen op de onderverdiepingen van de woningen zorgen voor een bijzonder troosteloze aanblik. Eigenlijk zouden er inmiddels al nieuwe woningen moeten staan, maar het project liep dubbele vertraging op.

HUISMUS EN GIERZWALUW Allereerst moest de sloop worden uitgesteld omdat de benodigde vergunningen zo lang op zich lieten wachten dat het broedseizoen van vogels als huismus en gierzwaluw inmiddels was aangebroken. Volgens de Wet natuurbescherming mogen geen ruimtelijke ingrepen worden uitgevoerd op locaties waar deze dieren nestelen. Bovendien moet voor de beschermde dieren een alternatieve verblijfplaats worden gecreëerd, zodat ze zich daar kunnen vestigen als de sloop eenmaal begonnen is.

Ruben Duinker en stadsecoloog Johan Sterk laten zien dat aan die eis op alle vlakken gehoor is gegeven. Aan de ‘goede’, nog bewoonde kant van de Van Zomerenlaan hangt bijvoorbeeld een batterij aan vleermuiskasten en een drietal gierzwaluwkasten. En zo zijn er nog enkele handenvol kasten in de omgeving opgehangen om deze dieren een uitwijkmogelijkheid te bieden. 

Links en rechts hangen vleermuiskastjes, de drie voor gierzwaluwen hangen net onder de schoorsteen (foto: Louis van Oort)

Nu aan alle voorwaarden was voldaan, kon de vernieuwde vergunningaanvraag naar de Omgevingsdienst. ,,Alleen kreeg die dit najaar te maken met een ander probleempje”, vertelt Duinker met een understatement. ,,De PFAS-crisis (de strenge veiligheidsnorm voor vervuilde grond is naar boven bijgesteld, red.) heeft ervoor gezorgd dat de Omgevingsdienst enorm veel vergunningaanvragen moest behandelen, zodat die van ons in de wachtrij belandde.” 

GOEDE HOOP Inmiddels zit er volgens Duinker eindelijk schot in de zaak: ,,Ik heb er goede hoop op dat de vergunning er binnen enkele weken door komt. Als dat zo is, kan al heel snel met de sloop begonnen worden. Oranje, de sloper-aannemer in kwestie, heeft alles in gereedheid gebracht om snel aan de slag te gaan.”

De nutsvoorzieningen zijn al verwijderd, net als de aanwezige asbest.

De nutsvoorzieningen zijn namelijk al verwijderd, net als de aanwezige asbest. ,,Een probleem met deze woningen werd nog wel gevormd door de houten vloeren”, vult Johan Sterk aan. ,,Die vormen een brandgevaar dus dat was met name rond de jaarwisseling nog spannend. Gelukkig is het allemaal goed gegaan.“ Dit dankzij extra toezicht door een beveiligingsbedrijf.

Het kan vanaf nu dus snel gaan met de sloop. En dat is nodig ook, want voor je het weet is het volgende broedseizoen weer begonnen en moet er weer minstens een half jaar gewacht worden. Duinker: ,,We kunnen het de mensen toch niet aandoen om nog langer tegen deze troosteloze aan te kijken?” 

Van de 89 woningen komen er volgens de projectleider aanzienlijk minder voor terug (mogelijk rond de 76). Daar is wel een wijziging van het bestemmingsplan voor nodig. Zo’n procedure duurt een half jaar. Ook de gemeenteraad moet formeel goedkeuring geven aan een nieuw bestemmingsplan, daarna kan met de bouw van de huizen worden begonnen. ,,We mikken hiervoor op 2021.”

LUCHT IN DE WIJK Met de reductie van het aantal woningen beoogt Poort6 wat meer ‘lucht’ in de wijk te brengen. Dat kan betekenen dat het stratenplan wat wijzigt, bijvoorbeeld met wat tussenstraatjes. Verder worden de nieuwe woningen gasloos, geheel volgens de laatste bouwvoorschriften. ,,Daar was Stedin overigens blij mee”, stellen Sterk en Duinker. ,,Het huidige gasnet was nogal broos hier.”  In de nieuwe opzet gaat het blok aan de Van Zomerenlaan er ongeveer hetzelfde uitzien als nu, terwijl de smallere Pauwstraat ingrijpender wijzigt.

De troosteloze aanblik die de wijk nu nog biedt, behoort als het goed is snel tot het verleden (foto: Louis van Oort)

Al met al wordt het dus een ruimer, duurzamer wijkje, met meer aandacht voor de stadsfauna. ,,We gaan overcompenseren voor de huismus, door middel van veel groen en nestkasten. Maar ook voor de gierzwaluw en laatvlieger”, aldus Sterk. De laatvlieger is een vleermuis; een slagje groter dan de veel in stadswijken voorkomende dwergvleermuis. ,,Speciaal voor de laatvlieger zorgen we voor iets meer tussenruimte in de muren“, vult Duinker aan. ,,En voor de dwergvleermuis hangen we op bepaalde plaatsen speciale kasten op”, aldus dus Sterk, om er lachend aan toe te voegen: ,,Iedere vleermuis krijgt z’n eigen blok!”

Poort6 doet dus nogal wat moeite om rekening te houden met de natuur. ,,Tsja, dat zijn we nu eenmaal verplicht. Maar dat is helemaal niet erg. Het is ook gewoon leuk. Je houdt er in je werk van het begin af aan rekening mee en dan is het allemaal geen probleem, maar juist goed. Het komt uiteindelijk de natuur maar ook de leefbaarheid voor de bewoners ten goede”, sluit Duinker af. 

Louis van Oort

Louis van Oort
Foto: Louis van Oort
Aan de 'goede' kant van de Van Zomerenlaan hangen volop kastjes voor vleermuizen
Louis van Oort
Foto: Louis van Oort
Louis van Oort
Foto: Louis van Oort
Louis van Oort
Foto: Louis van Oort
Louis van Oort
Foto: Louis van Oort