Vorig jaar werden in het hele land in totaal bijna 71 duizend nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat is ruim zes procent meer dan in 2018 en het hoogste aantal in tien jaar tijd. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Tussen 2000 en 2009 werden wel meer nieuwbouwwoningen gerealiseerd – gemiddeld zo'n 76 duizend per jaar – maar in de crisisjaren stortte deze markt in. Op het dieptepunt in 2014 werden slechts 45 duizend nieuwe huizen opgeleverd.

444 NIEUWBOUWHUIZEN In Gorinchem werden afgelopen jaar niet minder dan 444 nieuwbouwhuizen opgeleverd. Daardoor is de woningvoorraad met 2,7% gestegen. Hiermee staat de Bliekenstad in de landelijke top-5 van groeiers. Gezien over heel Nederland groeide de totale woningvoorraad met 0,9 procent. De hoge groei in Gorinchem is des te opvallender, omdat in de gehele provincie Zuid-Holland het groeipercentage (0,8%) zelfs nog iets onder het landelijk cijfer lag.

De bulDe bulk van de Gorinchemse nieuwbouw vindt plaats op Hoog Dalemk van de Gorinchemse nieuwbouw vindt plaats op Hoog Dalem, maar ook in de binnenstad en de Lingewijk wordt weer/nog gebouwd. Het nieuwste bouwproject is Helden van Gorkum, dat onlangs in de verkoop is gegaan. Het is een project in de binnenstad waarvan de bouw overigens nog moet beginnen. 

De cijfers over 2019 zijn voorlopig. In mei 2020 komen de definitieve cijfers beschikbaar. Het aantal nieuwbouwwoningen zal hierdoor bij de definitieve versie naar verwachting zelfs nog iets hoger uitkomen.

In de landelijke cijfers valt verder het volgende op:

In Diemen nam de woningvoorraad door nieuwbouw met bijna 9 procent het sterkst toe. Ook in Renswoude, Urk en Waddinxveen kwamen er relatief veel nieuwbouwhuizen bij.
Limburgse gemeenten als Landgraaf, Simpelveld en Beek bouwden daarentegen niet of nauwelijks bij.
In Amsterdam werden ruim vijfduizend nieuwbouwwoningen toegevoegd, het hoogste aantal van alle gemeenten.

Het kabinet maakte in 2018 afspraken met gemeenten, provincies, marktpartijen en corporaties om aan de stijgende woningvraag te kunnen voldoen. Die afspraken moeten ertoe leiden dat er jaarlijks gemiddeld 75 duizend woningen bijkomen.

WATERFRONT Naast nieuwbouw kunnen er ook huizen bijkomen doordat bijvoorbeeld kantoorpanden omgebouwd worden tot woonhuizen. Dat gebeurde in 2018 – het meest recente jaar waarover deze cijfers beschikbaar zijn – 13 duizend keer. Een voorbeeld hiervan in Gorinchem is het project Waterfront, waarbij een in de buurt van het station gelegen kantorencomplex wordt omgebouwd tot appartementen.

STIKSTOFCRISIS De malaise als gevolg van de 'stikstofcrisis' lijkt in de cijfers over 2019 nog niet zichtbaar. Eind mei verwees de Raad van State namelijk het Programma Aanpak Stikstof (PAS) naar de prullenbak, waardoor duizenden bouwprojecten die onder deze regeling een vergunning hebben gekregen vooralsnog stilliggen. Onderzoekers van ABN Amro voorspelden eerder dat de bouwproductie dit jaar naar verwachting wel aanzienlijk lager uitvalt dan in 2019.

Op bovenstaande kaart vind je de volgende cijfers: voor iedere gemeente is het absolute aantal nieuwbouwwoningen dat in 2019 is opgeleverd geteld. Met dit cijfer is de procentuele groei van de woningvoorraad door nieuwbouw berekend.

Louis van Oort