Op 1 januari dit jaar stonden in heel Nederland 147 duizend nieuwbouwhuizen in de steigers, tegenover 154 duizend een jaar eerder. Door de coronacrisis lijkt de woningbouw nog verder achter te raken op de doelstelling. Weliswaar wordt in Nederland op dit moment nog overal bijgebouwd, maar de mate waarin verschilt sterk per gemeente. Zo staan slechts vier huizen in het Limburgse Beek in de steigers, tegenover ruim zestienduizend in Amsterdam.

In Gorinchem daalde het aantal nieuwbouwwoningen in aanbouw sterk in 1 jaar tijd. Op 1 januari 2020 ging het om 142 woningen, terwijl dat er een jaar eerder nog 297 waren. Het jaar daarvoor waren het er overigens liefst 383, zodat dit jaar toch wel van een stevige daling gesproken kan worden.

Klik op onderstaande kaart op jouw gemeente om te zien hoeveel woningen er nu worden gebouwd, en hoeveel in eerdere jaren.

Om aan de stijgende woningvraag te kunnen voldoen, moeten er volgens afspraken die het kabinet maakte tot 2025 elk jaar zo'n 75 duizend woningen worden bijgebouwd. Zowel in 2018 (66 duizend) als 2019 (71 duizend) werd dat aantal niet gehaald, en alles wijst erop dat de cijfers in de komende jaren nog slechter zullen zijn.

CORONACRISIS IN DE BOUW Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) verwacht dat in 2021 'slechts' 50 duizend woningen zullen worden opgeleverd. Het instituut berekende dat investeringen in de woningbouw in de komende twee jaar met twintig procent zullen dalen. ,,De coronacrisis brengt de Nederlandse economie in een recessie en net als in eerdere crisissituaties zullen hierdoor vooral de investeringen worden geraakt."

TRAGE VERGUNNINGEN Bovendien verwachten corporaties dat het verlenen van bouwvergunningen door gemeentes in deze tijd van thuiswerkende ambtenaren vertraging op zal lopen, waardoor het langer duurt voordat ook echt met de bouw kan worden begonnen. Meestal zit er zo'n twee jaar tussen het krijgen van een nieuwbouwvergunning en het moment dat de nieuwe bewoners de sleutel in de deur kunnen steken, dus die periode komt er nog eens bovenop.

Hoewel het EIB denkt dat het aantal aanvragen om nieuwe huizen te bouwen na die verwachte bouwcrisis wel weer aan zal trekken, duurt het dus nog wel even voordat dat effect terug te zien is in het aantal opgeleverde nieuwbouwhuizen.

Over het onderzoek

De onderzoekers van de RUG bekeken voor 2014 t/m 2020 hoeveel woningen er op 1 januari van elk jaar 'in aanbouw' waren. Dit doen ze met gegevens uit de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster.

Woningen 'in aanbouw' zijn huizen waarvoor een vergunning is verleend, maar waarvoor nog geen bewoonbaarheidsverklaring is afgegeven. Het gaat alleen om 'nieuwe' huizen. Kantoren of andere panden die worden omgebouwd tot woonhuizen, zijn niet meegenomen in deze cijfers.