De roep om vakmensen wordt steeds groter, vmbo-scholen met een technische richting zien landelijk het aantal leerlingen echter vooral dalen. Niet alleen omdat steeds vaker wordt gekozen voor een andere studierichting of een hoger niveau (havo/vwo), maar vooral ook omdat het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs door krimp per definitie aan het afnemen is. ,,Onze grootste uitdag...