De roep om vakmensen wordt steeds groter, vmbo-scholen met een technische richting zien landelijk het aantal leerlingen echter vooral dalen. Niet alleen omdat steeds vaker wordt gekozen voor een andere studierichting of een hoger niveau (havo/vwo), maar vooral ook omdat het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs door krimp per definitie aan het afnemen is. ,,Onze grootste uitdag..

BASISSCHOOL En dat kennismaken met techniek gebeurt het liefst op zo jong mogelijke leeftijd. Dat is ook de reden waarom het vak Technologie en Wetenschap vanaf 1 januari van dit jaar een verplicht onderdeel is geworden in het onderwijsaanbod van basisscholen. Een goede ontwikkeling, noemt Redert dit.  De vmbo-scholen in de regio ondersteunen de basisscholen dan o..